PODZIMNÍ A ZIMNÍ ZMĚNY V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ

PODZIMNÍ A ZIMNÍ ZMĚNY V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ
PODZIMNÍ A ZIMNÍ ZMĚNY V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ
  1. 10. 2019 obdržel odbor životního prostředí a dopravy tiskovou zprávu Magistrátu hlavního města k podzimním a zimním změnám v Pražské integrované dopravě.

Dovolujeme si Vás s tímto materiálem seznámit, protože se netýká jen centra  hlavního města, ale i nejbližšího okolí Horních Počernic –např. zlepšení dopravní obslužnosti Kbel a Vinoře, posílení linek 158 a 195 do Letňan apod. Podstatná je též skutečnost, že od ledna 2020 bude DPP zveřejňovat informace o skutečném příjezdu /odjezdu jednotlivých spojů autobusových linek do/ze zastávek. Informace dodávané Dopravním podnikem do jednotné databáze bodu moci občané nalézt např. v aplikaci Lítačka.

191023-TZ-PID
Příloha TZ-PID