VYHLÁŠKA MHMP NA OCHRANU OVZDUŠÍ

VYHLÁŠKA MHMP NA OCHRANU OVZDUŠÍ
VYHLÁŠKA MHMP NA OCHRANU OVZDUŠÍ

Po 1. 10. 2020 bude zakázáno na územích hlavního města Prahy topit v kotlích (stacionárních zdrojích) s emisními třídami 1 a 2 o jmenovitém tepelném příkonu 300 KW a nižším briketami, koksem i hnědým uhlím. V současné době se na území HMP nachází několik stovek kotlů na pevná paliva emisní třídy 1 a 2.  Topení hnědým uhlím, koksem nebo briketami v těchto kotlích má během topné sezóny výrazně negativní dopad na kvalitu ovzduší.

Novela zákona o ochraně ovzduší, konkrétně § 17 odst. 5 umožňuje obcím od 1. 9. 2019 vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými lze zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv v kotlích s emisní třídou 1 a 2 před 1. 9. 2022 (po 1. 9. 2022 bude spalování pevných paliv v kotlích s emisní třídou 1 a 2 zakázáno zákonem).  Právě na toto ustanovení zákon o ochraně ovzduší reaguje obecně závazná vyhlášky HMP. č. 11, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích na území HMP. Protože jsou v současné době k dispozici dotační tituly Čistá energie Praha a Kotlíkové dotace, přistoupilo HMP k vydání vyhlášky, kterou se zakazuje používání těchto kotlů o 2 roky dříve, než to bude stanoveno zákonem. Cílem je omezit na území HMP topení v zastaralých kotlích.

Paragraf 2 této vyhlášky se zakazuje v období vyhlášení smogové situace na území aglomerace Praha spalování tuhých paliv v krbech, kamnech a jiných spalovacích stacionárních zdrojích tepelného příkonu 300 kW a nižším, pokud neslouží jako hlavní zdroj vytápění objektu. Paragraf 2 vyhlášky nabyl účinnosti již 23. 9. 2019.

 

vyhlaska_c._11