PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA EIA K ZÁMĚRU „OPTIMALIZACE TRATI“

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA EIA K ZÁMĚRU „OPTIMALIZACE TRATI“
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA EIA K ZÁMĚRU „OPTIMALIZACE TRATI“

Ministerstvo životního prostředí ČR prodloužilo platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Optimalizace železniční trati Lysá n. Labem – Praha Vysočany, 2. stavba“ na životní prostředí do 12. 2. 2025.

Původní stanovisko bylo vydané pod č.j. 52856/ENV/11 dne 15. 7. 2011).

Věra Bidlová
OŽPD

Optimalizace_zel.trati_Lysa_n.L.-Praha_Vysocany_-_prodlouzeni_platnosti_ZS_EIA