JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA20

JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA20
JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA20

Dne 12. 3. 2020 proběhlo jednání  Bezpečnostní rady Městské části  Prahy 20, která se věnovala současnému stavu v oblasti veřejného zdraví a připravovala se na řešení situace, v případě, že by došlo k jejímu zhoršení. Na jednání byly řešeny následující otázky:

  • Zajištění zásobování občanů MČ Praha 20, kteří budou v karanténě a nebudou mít blízké osoby, které by se jim postaraly o nákup základních potravin.
  • Zajištění a rozsah pečovatelské služby za současné nákazové situace a v případě, že by došlo k jejímu zhoršení.
  • Činnost ÚMČ Praha 20 v případě, že by došlo k vyhlášení karantény nebo jiného celoplošného opatření na území hl. m. Prahy nebo na území MČ Prahy 20.
  • Zajištění ochranných pomůcek a dezinfekční prostředků pro pečovatelskou službu, ÚMČ Prahy 20 a školská zařízení.
  • Bylo přijato doporučení na zrušení akce „Pálení čarodějnic“, které by se mělo uskutečnit dne 30. 4. 2020 v areálu Chvalské tvrze.