PODÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉMU ÚŘADU

PODÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉMU ÚŘADU
PODÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉMU ÚŘADU

V souladu s omezením úředních hodin Úřadu městské části Praha 20 i se snahou omezit šíření respiračních onemocnění během fyzického kontaktu upozorňuje živnostenský úřad Praha 20, že většinu podání je možné učinit elektronicky prostřednictvím webové aplikace Jednotného registračního formuláře, který naleznete na tomto odkazu: https://www.rzp.cz/jrf/web

Prostřednictvím tohoto formuláře mohou fyzické i právnické osoby provést následující úkony:

·         Ohlášení živnosti

·         Žádost o koncesi

·         Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona

·         Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

·         Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

·         Oznámení o přerušení provozování živnosti

·         Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

a dále mohou provést některé další úkony v souvislosti se zahájením, ukončením či přerušením výkonu živnostenské činnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení, úřadu práce, zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu.

Vyplněný interaktivní formulář můžete odeslat prostřednictvím datové schránky vybranému živnostenskému úřadu, případně jej můžete vytisknout a ručně podepsaný zaslat na adresu:

Městská část Praha 20
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Jívanská 647/10
193 21 Praha 9

nebo vhodit do schránky Úřadu městské části Praha 20 umístěné před hlavním vchodem do úřadu v ulice Mezilesí.

Pokud Vám nevyhovuje tento interaktivní formulář, je možné si jednotný registrační formulář včetně případných příloh a pokynů k vyplnění stáhnout ze stránky https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular—234081/ – formuláře ke stažení jsou ve spodní části stránky.

Pro hlášení změn živnostenskému úřadu, například přerušení živnostenského podnikání nebo zrušení živnostenského podnikání  slouží formulář ZMĚNOVÝ LIST.

Jednotný registrační formulář, změnový list a další formuláře je možné vyplnit rukou a doručit zdejšímu živnostenskému úřadu některým z následujících způsobů:

1) máte-li aktivovanou datovou schránku, tak do datové schránky Městské části Praha 20 (seibq29)

2) emailem na adresu urad@pocernice.cz, email musí být podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem

3) poštou na adresu Úřadu městské části Praha 20

4) vhozením do schránky pro příjem pošty Úřadu městské části Praha 20 umístěné před hlavním vchodem do úřadu v ulici Mezilesí

Podpisy na písemně vyhotovených podání nemusí být úředně ověřeny.

Zároveň žádáme, abyste na všech podání živnostenskému úřadu Praha 20 uváděli své telefonní číslo a email. Urychlíte tím řešení případných nedostatků a požadavků na případná doplnění.

Přes omezené úřední hodiny pro styk s veřejností, jsme připraveni řešit veškeré Vaše dotazy k živnostenské problematice, neváhejte nás proto kontaktovat na telefonních číslech:

271 071 655

271 071 628

271 071 626

271 071 627

271 071 761

Děkujeme za pochopení.