Prosba o součinnost – BD, SVJ – prevence COVID-19

Prosba o součinnost – BD, SVJ – prevence COVID-19
Prosba o součinnost – BD, SVJ – prevence COVID-19

Vážený pane, vážená paní,
městská část Praha 20 plánuje (v optimálním případě opakovaně) zdarma distribuovat dezinfekční prostředky mezi obyvatele městské části. První distribuční akce by měla proběhnout v nejbližších dnech.

S ohledem na to, že nepovažujeme za žádoucí, aby distribuce probíhala prostřednictvím výdejních míst, kde by docházelo ke shromažďování většího počtu lidí, chtěli bychom Vás jako představitele Vašeho BD/SVJ požádat o součinnost při distribuci výše uvedených dezinfekčních prostředků mezi obyvatele Vašeho domu.

Nejprve bychom Vás chtěli požádat o zaslání následujících údajů na na emailovou adresu vilem_cap@pocernice.cz :
Název BD/SVJ:
Soupis budov dle č.p/č.ev., které do Vašeho BD/SVJ spadají + počet bytových jednotek v těchto budovách umístěných:
Kontaktní osoba za Vaše BD/SVJ:
Telefon/e-mail na kontaktní osobu:
Zástupce kontaktní osoby za Vaše BD/SVJ:
Telefon/e-mail na zástupce kontaktní osoby:

Naše představa je následující:
V momentě, kdy bude dezinfekce připravena, bychom kontaktovali Vaši kontaktní osobu a dodali jí dezinfekční prostředky v počtu, který odpovídá počtu bytových jednotek ve Vašem BD/SVJ, a požádali Vás o jejich distribuci mezi jednotlivé obyvatele – 1 byt/1 kus dezinfekce.

Byli byste, prosím, ochotní pomoci nám s ochranou obyvatel městské části výše uvedeným způsobem?

Mohli byste mám, prosím, zároveň zaslat i Výše uvedené údaje? Souhlasíte s jejich poskytnutím?

S ohledem na značnou časovou tíseň a s přihlédnutím k situaci, že kontakty na představitele některých BD/SVJ nejsou dostupné na veřejně dostupných zdrojích, prosíme o maximální sdílení tohoto e-mailu tak, aby se dostal ke všem počernickým BD/SVJ!!!

Distribuce dezinfekčních prostředků do ostatních domácností (mimo bytové domy) bude, samozřejmě, probíhat také – o způsobu jejího provedení budeme informovat neprodleně.

Děkuji Vám za odpověď a spolupráci, přeji Vám i Vašim obyvatelům pevné zdraví a zůstávám s úctou a pozdravem

Ing. Vilém Čáp
I. místostarosta pro finance, legislativu, majetek, kulturu a HPZ
email: vilem_cap@pocernice.cz