PROVÁDĚNÍ PRŮZKUMNÝCH SOND

PROVÁDĚNÍ PRŮZKUMNÝCH SOND
PROVÁDĚNÍ PRŮZKUMNÝCH SOND

V souvislosti s přípravou projektové dokumentace na mimoúrovňové křížení komunikace Bystrá s železniční trati („podjezd“) budou od dubna do května prováděny průzkumné sondy v lokalitách, které jsou vyznačeny na přiloženém plánku.

Budoucí mimoúrovňové křížení Bystrá a železniční trati by mělo být odvodněno štolou, proto je provádění sond naplánováno na různých místech od ulice Mezilesí po Božanovskou.

Věra Bidlová, OŽPD

Situace_sond
Průvodní dopis SUDOP Praha k oznámení průzkuných prací