RADA PROJEDNALA NÁVRH NOVÉHO STATUTU HPZ

RADA PROJEDNALA NÁVRH NOVÉHO STATUTU HPZ
RADA PROJEDNALA NÁVRH NOVÉHO STATUTU HPZ

Radní městské části vyslovili 6. března 2020 souhlas s návrhem nového Statutu HPZ, stejně tak vyslovili souhlas s tím, aby nově úkoly redakční rady HPZ plnil (namísto poradního orgánu rady) poradní orgán zastupitelstva – výbor. Změna má přinést otevřenější rozhodování v dané oblasti (na výbor mají přístup všichni členové ZMČ, apod.). Výbor je koncipován tak, že každá volební strana zastoupená v ZMČ by měla v orgánu jednoho člena. S výjimkou předsedy nemusí být členové výboru členové zastupitelstva, ale mohou to být například aktivní místní občané, kteří mají zájem se na tvorbě radničního periodika podílet a mají nějaký vztah ke sdělovacím prostředkům.

Předložený návrh novely Statutu HPZ vrací zpět do HPZ příspěvky zastupitelů s cílem umožnit občanům městské části sledovat, jakým způsobem hájí zastupitelé zájmy svých voličů, a odstraňuje cenzurní prvky statutu stávajícího. Novela statutu zachovává stávající prostor pro příspěvky občanů. Schválení a další budoucí pozměňovací návrhy by pak byly v kompetenci všech zastupitelů, nikoliv pouze členů rady.

Rada městské části uložila radním, kteří mají HPZ v gesci, zveřejnit návrh unesení a návrh změny Statutu HPZ na webových stánkách MČ Praha 20 a zaslat je členům Redakční rady HPZ k informaci, aby k nim mohla být vedena diskuse ještě před zasedáním zastupitelstva městské části dne 16. března, které bude návrh projednávat.

Připomínky k oběma materiálům přijímáme na e-mailových adresách vilem_cap@pocernice.cz a/nebo jana_hajkova@pocernice.cz a předem za ně děkujeme

 

Ing. Vilém Čáp; Jana Hájková, BBA

místostarosta a radní pro Hornopočernický zpravodaj

Návrh usnesení ZMČ – HPZ

Návrh statutu