DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU „NOVÝ ZELENEČ“ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU „NOVÝ ZELENEČ“ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU „NOVÝ ZELENEČ“ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vážení občané,

odbor životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje zaslal MČ Praha 20 k vyjádření dokumentaci vlivů záměru „Nový Zeleneč“ na životní prostředí.

Předmětem záměru je ve 4 etapách vystavět městečko až pro 3 500 obyvatel s občanskou vybaveností v těsném zázemí Prahy.

Celou dokumentaci včetně příloh najdete v Informačním systému CENIA:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2258

OŽPD

Průvodní dopis KÚ Středočeského kraje