Informace k možnosti umístění prodejních zařízení před provozovnami

Informace k možnosti umístění prodejních zařízení před provozovnami
Informace k možnosti umístění prodejních zařízení před provozovnami

Od 21. dubna 2020 je podnikatelům v Praze otevřená zrychlená možnost zřízení uličního prodeje před provozovnou. Stánek nebo stolek mohou mít obchodníci na chodníku až do konce roku zdarma, uliční prodej stačí oznámit jednoduše e-mailem a není ani nutné čekat na vyřízení žádosti úřady. Poplatky jsou odpuštěné také za předzahrádky na pozemcích hl. m. Prahy. U stávajících se upravují smlouvy, u nových jsou otevřené žádosti o zřízení. Prodejní zařízení musí bezprostředně přiléhat k provozovně a zároveň zachovávat průchozí profil o šířce nejméně 1,5 metru. Po skončení otevírací doby je pak potřeba prodejní zařízení sklidit s ohledem na pravidelný úklid.

Umístění prodejního zařízení oznámí podnikatel nejpozději v den jeho první realizace silničnímu správnímu úřadu podle svého správního obvodu (Praha 1 až 22), a to e-mailem nebo do datové schránky. Na území Horních Počernic plní úkoly silničního správního úřadu odbor životního prostředí a dopravy, kontakt Mgr. Věra Bidlová, email: vera_bidlova@pocernice.cz.  Stejný e-mail adresuje také správci dané komunikace a Odboru daní, poplatků a cen MHMP (jasmina.koci.smudova@praha.eu). Oznámení má obsahovat název a adresu provozovatele, jméno, telefon a e-mail kontaktní osoby a také mapku s vyznačením místa záboru (Mapy.cz nebo Google Maps). V předmětu je potřeba uvést „Oznámení o umístění prodejního záboru v době koronavirových opatření“ a oznámení formulovat v tomto znění: „Oznamujeme umístění prodejního záboru v ulici … čp. … na chodníku před provozovnou … (název provozovny) v podobě … (stánku, stolku, prodejního pultu, jiného zařízení – uvést jakého) o rozměrech … (délka x šířka), který bude provozován ve dnech … (např. po–pá) v denní době od … do … (uvedená denní doba musí být v mezích otevírací doby provozovny).“

Pravidla pro umisťování restauračních předzahrádek na pozemcích hl. m. Prahy stále zůstávají v platnosti, na rozdíl od uličního prodeje před provozovnami podnikatelům zůstane i nadále povinnost získat standardní povolení k záboru. Hlavní město Praha ale pracuje i na urychlení těchto procesů. Poplatek za umístění předzahrádky na pozemku hl. m. Prahy je od 14. března až do konce roku prominutý, Technická správa komunikací hl. m. Prahy nyní řeší vracení alikvotní části u nájmů zaplacených v předstihu za celý rok.

 

Před podáním oznámením doporučujeme seznámit se s přiloženými pokyny pro podnikatele ZDE

Rozhodnutí magistrátu hl. m. Prahy o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství  je ke stažení ZDE