OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE
OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE

Vážení občané,

MŽP ČR vydalo dne 8. 4. 2020 souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně).

MŽP ČR došlo k závěru, že nedošlo ke změnám předloženého záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na ŽP, neboť: neboť (citace): … dospělo k závěru, že nedošlo ke změnám předloženého záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu, nebo ke změně způsobu užívání, a proto je vydáno toto souhlasné závazné stanovisko podle§9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.

Věra Bidlová
OŽPD

MZP ČR _Optimalizace_trati_Mstetice_-_Praha_Vysocany_coherence_stamp