OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ
OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Interaktivní formulář pro podání žádosti o „ošetřovné pro OSVČ“ naleznete na adrese: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Další informace k mimořádné dotaci „ošetřovné pro OSVČ“ zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na internetové stránce www.mpo.cz/osetrovneOSVC .

Podle ministerstvem zveřejněné výzvy k předkládání žádostí o dotaci se žádosti nebudou podávat živnostenským úřadům (jak informují média), ale žádost je třeba předat Ministerstvu průmyslu a obchodu. Nejprve je třeba vyplnit v interaktivním formuláři žádost. Po jejím vyplnění bude vygenerován soubor OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf. Tento soubor společně s povinou přílohou (dokladem o uzavření školského zařízení, které dítě navštěvuje nebo zařízení sociální služby) odešlete některým z následujících způsobů:

·         do datové schránky wnswemb, do předmětu zprávy uveďte fpmpo20;

·         emailem se zaručeným elektronickým podpisem zaslaným na adresu fpmpo20@mpo.cz, do předmětu emailu uveďte fpmpo20;

·         vytištěný formulář s přílohou zašlete na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálku označte fpmpo20.

Přílohu (doklad o uzavření školského zařízení nebo zařízení sociální služby) je možno poslat v originále, či prosté kopii. V případě elektronického podání stačí naskenovaný nebo vyfotografovaný dokument, je-li čitelný. Přesná podoba tohoto formuláře není stanovena, vydá Vám jej uzavřené školské zařízení nebo zařízení sociální služby.

Živnostenský úřad Vám může poskytnout pomoc při vyplňování formuláře, nejlépe telefonicky na číslech 271 071 626, 271 071 628, 2671 071 627, 271 071 655 nebo 271 071 761. Případnou schůzku je třeba předem domluvit na výše uvedených telefonních číslech.

Nejčastější otázky k ošetřovnému pro OSVČ – ZDE