NOVÝ ZELENEČ

NOVÝ ZELENEČ
NOVÝ ZELENEČ

Vážení občané,

dne 18. 6. 2020 obdržel OŽPD dopis z Krajského úřadu Středočeského kraje s informaci o veřejném projednání záměru „Nový Zeleneč“.

Veřejné projednání se bude konat dne 7. 7. 2020 od 16 hodin v zasedacím sále zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Veřejné projednání nařizuje orgán EIA, kterým je v případě záměru „Nový Zeleneč“ Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, pokud obdržel důvodné nesouhlasné vyjádření veřejnosti dokumentaci. Vzhledem k tomu, že Rada MČ Praha 20 přijala na svém zasedání dne 15. 5. 2020 v usnesení číslo RMC/62/30/1109/20, v němž trvala na přepracování dokumentace, hlukové a dopravní studie, musí být tyto připomínky vypořádány na veřejném projednání.

Veřejného projednání má právo účastnit se každý, kdo se domnívá, že by realizací záměru mohlo být ohroženo životní prostředí v území záměrem dotčeném.

 

Veškeré materiály k záměru „Nový Zeleneč“ se nachází na portále www.cenia.cz pod kódem záměru: STC2258.

 

 

OŽPD

 

Krajský úřad Středočeského kraje