oznámení o provádění GTP – aktualizace

oznámení o provádění GTP – aktualizace
oznámení o provádění GTP – aktualizace

Vážení občané,

v souvislosti s plánovanou realizací podjezdu ulice Bystrá pod železniční tratí budou v lokalitách vyznačených v přiloženém plánku prováděny průzkumné inženýrsko-geologické vrty. Práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek od 27. 7. do 7. 8. 2020.

Děkujeme za pochopení.

 

OŽPD