PROVÁDĚNÍ CYKLICKÉ DERATIZACE NA ÚZEMÍ HP V ROCE 2020

PROVÁDĚNÍ CYKLICKÉ DERATIZACE NA ÚZEMÍ HP V ROCE 2020
PROVÁDĚNÍ CYKLICKÉ DERATIZACE NA ÚZEMÍ HP V ROCE 2020

Odbor životního prostředí a dopravy sděluje, že na území Horních Počernic bude v termínu od 17. 9. 2020 do 18. 9. 2020 prováděna cyklická deratizace v objektech Hlavního města Prahy, plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizačních sítích. Deratizace bude probíhat v ulicích: Ve Žlíbku, rybník Chvaly a okolí.

Deratizace bude provedena na základě smluvního vztahu hl. m. Praha s příslušnými odbornými firmami. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice a bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotnickým ústavem. Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice HMP.

Deratizaci soukromých pozemků, objektů a ploch si vlastník zajišťuje na vlastní náklady.