ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ EIA NA ZÁMĚR „ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ ODPADU HORNÍ POČERNICE

ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ EIA NA ZÁMĚR „ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ ODPADU HORNÍ POČERNICE
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ EIA NA ZÁMĚR „ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ ODPADU HORNÍ POČERNICE

Vážení občané,

dne 18. 8. 2020 obdržel Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 od Odboru ochrany prostředí MHMP oznámení o zahájení zjišťovacího řízení na záměr „Zařízení pro využívání odpadu Horní Počernice“.

 

Jedná se o zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  ve věci navýšení stávající kapacity zařízení Středočeské bioodpady z 12 000t/rok na 13 000 t/rok.

 

Do podkladů ke zjišťovacímu řízení lze nahlédnout v informačním systému EIA na stránkách www.ceia.cz/eia pod kódem záměru PHA 1110.

Vyjádření k záměru je nutné na orgán EIAI, kterým je odbor ochrany prostředí MHMP nutné zaslat do 14. 9. 2020; na vyjádření došlá po lhůtě se nepřihlíží.

Věra Bidlová
OŽPD

 

Informace o zahájení zjišťovacího řízení_Zařízení pro využívání odpadu
0_Odpady HPocernice_ozn(1)