Pověření řízením úřadu

Pověření řízením úřadu
Pověření řízením úřadu

Starosta městské části Praha 20, Mgr. Petr Měšťan, tímto v souladu s ust. § 104 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

pověřil s účinností od 2.9.2020  JUDr. Barboru Lukšovou Frantovou řízením Úřadu městské části Praha 20 (pověření je výkonem funkce tajemníka).