VYUŽIJTE ONLINE REZERVACE NA ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND

VYUŽIJTE ONLINE REZERVACE NA ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND
VYUŽIJTE ONLINE REZERVACE NA ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND

Od září mohou naši klienti plně využít nový online rezervační systém pro objednání si přesného termínu návštěvy úřadu spojené s vyřízením svých záležitostí na odboru živnostenském a občanskosprávncích agend Úřadu městské části Praha 20. Výhodou rezervace termínu návštěvy je časová úspora, neboť klient s rezervovaným termínem schůzky je odbavován přednostně před ostatními čekajícími. V současné době, kdy z důvodu aktuální epidemiologické situace došlo k omezení úředních hodin, můžete po provedení internetové rezervace vyřídit své agendy, i ve dnech, kdy je úřad uzavřen pro klienty bez předchozí objednávky.

Na stránce www.pocernice.cz po kliknutí na odkaz online rezervace v levém menu je možné zarezervovat termín návštěvy pro agendy:

  • ověřování listin a podpisů;
  • výpisy z informačních systémů veřejné správy (CzechPOINT) a datové schránky;
  • podání žádosti či vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu či cestovního pasu;
  • matriky – podání žádosti o uzavření manželství, určení otcovství či vyzvednutí matričních dokladů apod.;
  • živnostenský úřad – založení nové živnosti či úprava existujících živnostenských oprávnění.

Po zvolení si data a času návštěvy u vybrané agendy ve webové aplikaci je třeba vyplnit jméno, příjmení, email a volitelně též telefonní číslo. Na zadaný email bude zaslána informace o vybraném zarezervovaném termínu návštěvy úřadu, kliknutím na odkaz v emailové zprávě se potvrdí správnost zadaných údajů. Následně bude doručena další emailová zpráva s kódem PIN. Tento údaj si vytiskněte či zapište a při návštěvě úřadu jej zadejte na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků. Na vytištěném pořadovém lístku bude uvedeno číslo přepážky, na které bude Vaše rezervovaná agenda vyřizována. Rezervovaný čas návštěvy je třeba dodržet s tolerancí 10 minut, po uplynutí tohoto časového intervalu termín rezervace propadá.