REKONSTRUKCE ULICE TŘEBEŠOVSKÁ

REKONSTRUKCE ULICE TŘEBEŠOVSKÁ
REKONSTRUKCE ULICE TŘEBEŠOVSKÁ

MHMP dokončil výběr a podepsal SOD s dodavatelem na akci „Rekonstrukce ul. Třebešovská“. V říjnu letošního roku, budou práce zahájeny a dokončení celé rekonstrukce je plánováno na květen 2021. Jednotlivé etapy i s termíny realizace jsou přiloženy.

třebešovská

Třebešovská