ÚPRAVA PROVOZU NA SBĚRNÉM DVOŘE

ÚPRAVA PROVOZU NA SBĚRNÉM DVOŘE
ÚPRAVA PROVOZU NA SBĚRNÉM DVOŘE
Na sběrný dvůr může vjet ke každé komoditě nejvýše jeden automobil.
Rozestupy mezi osobami budou minimálně 2 m.
Bez zakrytí úst a nosu nebudete vpuštěni na sběrný dvůr.
 
Provozní doba sběrného dvora není omezena!!!!
 
Tyto informace budou samozřejmě vyvěšeny na viditelném místě i na sběrném dvoře.