ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ EIA NA ZÁMĚR „D0, STAVBA 520 BŘEZINĚVES – SATALICE“

ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ EIA NA ZÁMĚR „D0, STAVBA 520 BŘEZINĚVES – SATALICE“
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ EIA NA ZÁMĚR „D0, STAVBA 520 BŘEZINĚVES – SATALICE“

Vážení občané,

 

dne 22. 10. 2020 obdržel Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 od MŽP ČR oznámení o zahájení zjišťovacího řízení na záměr „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“.

Jedná se o zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci plánované dostavby další čísti SOKP.

Do podkladů ke zjišťovacímu řízení lze nahlédnout v informačním systému EIA na stránkách www.ceia.cz/eia pod kódem záměru PHA 1110.XXX768

Vyjádření k záměru je nutné na orgán EIAI, kterým je MŽP ČR nutné zaslat do 30 dnů od zveřejnění na úřední dece dotčených krajů (Hlavní město Praha a Středočeský kraj). Na vyjádření došlá po lhůtě se nepřihlíží.

 

Věra Bidlová

OŽPD

 

oznámení zahájení zjišťovacího řízení _dopis MŽP