Volba prezidenta České republiky 2018

volbyPS

2. kolo hlasování 26. – 27. ledna 2018

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR konaných ve dnech  II. kolo 26. a 27. ledna 2018 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Může si stále požádat ÚMČ Prahy 20, je-li tento úřad příslušný jeho místu trvalého pobytu, o vydání voličského průkazu, a to:

  • osobně –na Úřadě městské části Praha 20, Jívanská 647, přízemí – Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají voličské seznamy;
  • podáním – doručeným nejpozději do 19. ledna 2018 ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, a to ve dvou formách:
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Úřad MČ Prahy 20 předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předaný a následně je možné přistoupit k hlasování.

 

Formuláře ke stažení:                                     Žádost.docx                           Žádost.pdf

 

 

V městské části Praha 20 je 12 volebních okrsků na následujících adresách:

č. 20001         ZŠ Stoliňská 823
č. 20002         ZŠ Stoliňská 823
č. 20003         ZŠ Spojenců 1408
č. 20004         ZŠ Spojenců 1408
č. 20005         Místní veřejná knihovna Náchodská 754
č. 20006         ZŠ Ratibořická 1700
č. 20007         ZŠ Ratibořická 1700
č. 20008         ZŠ Ratibořická 1700
č. 20009         MŠ a ZŠ Bártlova 83
č. 20010         Domeček, Votuzská 322 (1. patro)
č. 20011          Domeček, Votuzská 322 (přízemí)
č. 20012         ZŠ Chodovická 2250
   

Volební aplikace pro navigaci do volebních místností je  ZDE.