Volby do zastupitelstev obcí 2018

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 zveřejněném dne 31. května 2018 ve Sbírce zákonů č. 85/2018, částka 45 byly vyhlášeny volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 20 a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobota 6. října 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 20

Území městské části Praha 20
Počet volených členů zastupitelstva: 25
Počet volebních obvodů: 1

 

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 20 a Zastupitelstva hl. m. Prahy

Úřad městské části Praha 20 vede Dodatek stálého seznamu voličů, a to pro voliče, státní občany jiných členských států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu, popř. mají přechodný pobyt v Městské části Praha 20. 

Právo volit do ZMČ Praha 20 a ZHMP mají kromě státních občanů ČR i státní občané členských států EU, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let, jsou v městské části Praha 20 přihlášeni k trvalému pobytu, popř. zde mají přechodný pobyt, a nejsou u nich překážky výkonu volebního práva a jsou zapsáni v Dodatku stálého seznamu voličů. Do dodatku však bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti.
Lhůta pro podání této žádosti končí 3. října 2018 v 16.00 hodin.

Žádosti o zápis vyřizuje:
ÚMČ Praha 20, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, pracoviště Jívanská 647, referentky  Hana Vostrá a Eva Haislová, přízemí č. 100, tel.: 271 071 607 a 271 071 773

Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže.

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (6.8.2018)

Oznámení o počtu volebních obvodů v MČ Praha 20, o počtu zastupitelů a o sídle volebních místností pro volby do Zastupitelstva MČ Prahy 20 a Zastupitelstva hlavního města Prahy (7. 8. 2018)

 

 

Právní předpisy:

zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb

zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze