Kulatý stůl s radními


Tentokrát budou k diskusi následující témata: Priority dopravní politiky MČ Praha 20. Studie zklidnění ulice Náchodská. Kompenzační opatření v rámci dopravních staveb. Informace o stavu přípravy cyklostezek.

nahrávám mapu....