JUDr. Lukšová Frantová Barbora

Funkce: Pověřená řízením úřadu, Právník

Telefon: 271 071 790, 770 155 868

E-mail: barbora_luksovafrantova@pocernice.cz

Article: Měšťan Petr

Mgr. Měšťan Petr

Funkce: Radní, Starosta, Zastupitel

Telefon: 271 071 680

E-mail: petr_mestan@pocernice.cz

Article: Čáp Vilém

Ing. Čáp Vilém

Funkce: 1. zástupce starosty, Radní, Zastupitel

Telefon: 271 071 681

E-mail: vilem_cap@pocernice.cz

Article: Alexová Eva

Alexová Eva

Funkce: 2. zástupce starosty, Radní, Zastupitel

Telefon: 271 071 682

E-mail: eva_alexova@pocernice.cz