Pořádání a ohlášení kulturních, společenských a sportovních akcí

1.Identifikační kód:

_ _ _

2. Kód:

_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení veřejné produkce.

 

4. Základní informace k životní situaci

Oznámení konání veřejně přístupné akce s hudební produkcí, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Akce konající se na veřejném prostranství, volném a v místech kde by hudba či projevy účastníků byly slyšitelné na dalších než sousedních pozemcích. Oznámení nezahrnuje akce rodinného charakteru. Oznámení nemá charakter povolení. Upravuje jej obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy.

 

5.Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba pořádající akci.

 

6.Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace

Písemné podání oznámení.

 

7.Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Vyplnit formulář Oznámení, podat na ÚMČ Praha 20 osobně, poštou.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit:

ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

 

9.Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a školství Městské části Praha 20, Jívanská 635, 1. patro

V úředních hodinách, mimo úřední hodiny: na základě telefonického nebo osobního objednání (271 071 640)

 

10.Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Nutné doložení kontaktní údaje na oznamovatele (jméno, adresa, tel. číslo, odpovědnou osobu za akci, e-mail, případně IČ).

 

11.Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Oznámení o uspořádání veřejnosti přístupné akce je k dispozici na odboru sociálních věcí a školství Úřadu městské části Praha 20 nebo na webových stránkách (viz níže).

 

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné.

 

13.Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podat Oznámení o uspořádání veřejnosti přístupné akce nejpozději 7 dnů před konáním akce.

 

14.Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Městská policie

 

15.Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

 

16.Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít internetový systém elektronické pošty (e-mail), anebo informační systém datových schránek (ISDS):

  • e-mailová adresa: urad@pocernice.cz
  • identifikátor datové schránky: seibq29 (maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky činí 20 MB)

 

17.Podle kterých právních předpisů se postupuje

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy .

 

18.Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze

 

19.Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

_ _ _

 

21. Nejčastější dotazy

_ _ _

 

22. Další informace

_ _ _

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Osobně na odboru sociálních věcí a školství UMČ Praha 20

 24. Související životní situace a návody, jak řešit:

_ _ _

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20

 

26. Kontaktní osoba:

Ing. Monika Brzkovská, vedoucí odboru OSVŠ

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

_ _ _

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

31.1.2020

 

29. Datum konce platnosti popisu:

_ _ _

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

_ _ _

Formulář