Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady. Kontroluje dodržování předpisů ostatními výbory zastupitelstva a úřadu na úseku samostatné působnosti. Plní další […]

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha – Horní Počernice. Plní další úkoly, jimiž je pověřilo […]