O městské části

Městská část Praha 20 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Současně je na základě Statutu hl. m. Prahy (vyhl. č. 55/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů) správním obvodem hl. m. Prahy se shodným pořadovým číslem (Správní obvod Praha 20).

Výkonným orgánem, který současně vykonává v přenesené působnosti i státní správu na území městské části, je Úřad Městské části Praha 20 se sídlem Jívanská 647, 193 21 Praha 9.

Celková výměra spravovaného území 16,96 km2 je největším souvislým katastrálním územím v hranicích hl. m. Prahy. Zeměpisná poloha je dána pásmem 50° 05´ až 50° 08´ severní šířky a 14° 34´ až 14° 39´ východní délky. Sousedí se Správními obvody Praha 14, 19 a 21 a Středočeským krajem.

V Horních Počernicích žilo podle posledních statistických údajů k 1. 1. 2016 celkem 15 118 obyvatel, z toho 7 829 žen a 7 289 mužů. Počet obyvatel městské části Praha 20 vykazuje v posledních letech trvalý nárůst a po dalších etapách obytné výstavby lze očekávat brzy i překročení hranice 16 tisíc obyvatel. V zastavěné části obce je celkem 2 279 domů s počtem 4 943 bytů, přičemž více než polovina bytů je v domech hromadného bydlení včetně několika panelových sídlišť.

 

Galerie