O městské části

Městská část Praha 20 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Současně je na základě Statutu hl. m. Prahy (vyhl. č. 55/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů) správním obvodem hl. m. Prahy se shodným pořadovým číslem (Správní obvod Praha 20).

Výkonným orgánem, který současně vykonává v přenesené působnosti i státní správu na území městské části, je Úřad Městské části Praha 20 se sídlem Jívanská 647, 193 21 Praha 9.

Celková výměra spravovaného území 16,96 km2 je největším souvislým katastrálním územím v hranicích hl. m. Prahy. Zeměpisná poloha je dána pásmem 50° 05´ až 50° 08´ severní šířky a 14° 34´ až 14° 39´ východní délky. Sousedí se Správními obvody Praha 14, 19 a 21 a Středočeským krajem.

V Horních Počernicích žilo podle posledních statistických údajů k 1. 1. 2023 celkem 17 378 obyvatel, z toho 9 049 žen a 8 329 mužů, průměrný věk obyvatele činí 41,3 let. Dle sčítání lidu, domů a bytů provedeného v roce 2021 se na území naší městské části nacházelo 2 814 domů, z toho bylo 2 594 trvale obydlených, ve kterých se nacházelo celkem 6 867 bytů.

 

Galerie