Ekonomické informace

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20

Úřad městské části

Odbor ekonomický

 

 

MČ Praha 20 oznamuje dle zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že:

  • Rozpočtové provizorium daného roku je v elektronické podobě zveřejněno na adrese: www.pocernice.cz v oblasti Úřední deska – odbor ekonomický.
  • Schválený rozpočet na kalendářní rok a střednědobý výhled je v elektronické podobě zveřejněn na adrese: www.pocernice.cz v oblasti Ekonomické informace – Rozpočet.
  • Schválená rozpočtová opatření daného roku jsou zveřejněna na adrese: www.pocernice.cz v oblasti Úřední deska – Odbor ekonomický.
  • Závěrečný účet daného roku je v elektronické podobě zveřejněn na adrese: www.pocernice.cz v oblasti Ekonomické informace – Závěrečný účet.

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na Odboru ekonomickém Úřadu MČ Praha 20, na adrese Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice