Nabídka zaměstnání

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa v referátu územního plánu Odboru výstavby a územního rozvoje 

Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent pro mládež, tělovýchovu a sport / koordinační, programový a projektový pracovník na Odboru školství, kultury a volnočasových aktivit

Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent státní správy a samosprávy / koordinační, programový a projektový pracovník na Odboru školství, kultury a volnočasových aktivit

Vyhlášení výběrového řízení na pozici sociální pracovník OSPOD na Odboru sociálních věcí a školství

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Oboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Odboru školství, kultury a volnočasových aktivit

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Odboru životního prostředí

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Odboru dopravy

 

Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)