Nabídka zaměstnání

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí oddělení kontroly a registru agendy živnostenské v Odboru živnostenském a občanskosprávních agend
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent životního prostředí – administrativní a spisový referent Odboru místního hospodářství
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent územního plánování a stavebního řádu OVUR
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Správce informačních a komunikačních technologií v OI
 Vyhlášení výběrového řízení na pozici Dozor pro přípravu a kontrolu práce v terénu v odd. zeleně v Odboru místního hospodářství

Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)