Nabídka zaměstnání

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa Vedoucí odboru místního hospodářství

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník pro ochranu dětí v Odboru sociálních věcí a školství – zástup za MD

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa Správce/údržbář Domu s pečovatelskou službou v Odboru sociálních věcí a školství

 

Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)