Nabídka zaměstnání

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent společné státní správy a samosprávy v Odboru ekonomickém

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí Odboru kanceláře úřadu

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Zahradník v Odboru místního hospodářství

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent majetkové správy v Odboru hospodářské správy a investic

 

Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)