Nabídka zaměstnání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Správce informačních a komunikačních technologií v Odboru informatiky
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Právník v Odboru kanceláře úřadu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Účetní v Odboru ekonomickém
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent územního plánování a stavebního řádu Odboru výstavby a územního rozvoje

Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)