Nabídka zaměstnání

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent – správce veřejné zeleně v Odboru místního hospodářství

Výběrové řízení na pozici Správce/údržbář Domu s pečovatelskou službu Odbor sociálních věcí a školství

Výběrové řízení na pozici Referent majetkové správy Odbor hospodářské správy a investic

Výběrové řízení na pozici Referent územního plánování a stavebního řádu Odboru výstavby a územního rozvoje

Výběrové řízení na pozici sociální pracovník pro sociálně právní ochranu dětí v Odboru sociálních věcí a školství – zástup za MD

 

 

Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)