Nabídka zaměstnání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí oddělení finanční účtárny Úřadu městské části
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent územního plánování a stavebního řádu Odboru výstavby a územního rozvoje
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Právník v Odboru kanceláře úřadu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Rozpočtář/ ka 

Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení