Nabídka zaměstnání

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent územního plánování a stavebního řádu Odbor výstavby a územního rozvoje
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Koordinátor pro projekt zdravá MČ Horní Počernice a místní Agenda 21 – asistent v odboru kanceláře úřadu
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Tajemník Úřadu městské části Praha 20
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Dozor pro přípravu a kontrolu práce v terénu v odd. zeleně v Odboru místního hospodářství

Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)