Nabídka zaměstnání

Výběrové řízení na pozici Sociální pracovník pro sociálně právní ochranu dětí v Odboru sociálních věcí a školství – zástup za MD

Výběrové řízení na pozici Tajemník/ Tajemnice Úřadu městské části Praha 20 – PRODLOUŽENO

Výběrové řízení na pozici Právník Odboru výstavby a územního rozvoje
Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)