Nabídka zaměstnání

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Architekt – urbanista

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Sociální pracovník pro sociálně právní ochranu dětí v Odboru sociálních věcí a školství – zástup za MD

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Správce/údržbář Domu s pečovatelskou službou v Odboru sociálních věcí a školství

Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)