Nabídka zaměstnání

Vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent společné státní správy a samosprávy v Odboru ekonomickém
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent/ka Odboru živnostenského a občanskosprávních agend, odd. správních agend
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Správce informačních a komunikačních technologií v OI
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Tajemník Úřadu městské části Praha 20

Přílohy :

Čestné prohlášení

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)