Jana Heřmanová a Miroslav Pangrác: SOUBĚŽNĚ


Výstava obrazů ve foyer Divadla Horní Počernice je zdarma přístupná ve všední dny od 10.00 do 19.00 hod. Během víkendů od 15.00 do 19.00 hod.

Miroslav Pangrác ml. se narodil 9. 1. 1967 v Praze a to v rodině významného českého sochaře, tímto mu bylo umožněno vyrůstat v prostředí výtvarného umění a sát do sebe atmosféru genia loci atelierů, sléváren a dílen všech rodinných přátel které navštěvoval s otcem. Od mládí stále maluje a věnuje se výtvarným různým směrům, má přímou možnost studovat v otcově atelieru, i v atelierech spřízněných umělců, rodinných přátel. Navštěvuje soukromé ateliery kde získává další zkušenosti v malbě, účastní se společných výstav. Přesto si v rozhodujícím okamžiku prosazuje vlastní cestu a směr, razí si vlastní osu pro budoucí tvorbu.

Odklání se od krajinářství a stále více proniká do abstraktní malby, ve které hledá skrytou krásu tvarů, symbolů spojenou s barevnou náladovostí. Experimentuje, kombinuje různé druhy a typy barev a z takto vzniklých struktur a nevšedních tvarů dotváří obrazy do konečného stavu. Přesto však olej na plátně nebo akryl patří mezi nejmilejší techniky. Ve svých dílech nechává prostor pro divákovu fantazii, nechává zapojit představivost, někdy jen navodí myšlenku tvarem či symbolem či teplotou barvy. Kolem roku 1998 začíná signovat obrazy jen zkráceně Grác, pod tímto jménem vystavuje a prezentuje svá díla dodnes.
V současné době tvoří v malém atelieru na pražském Žižkově, kde je možno po dohodě shlédnou část díla z posledních let, vyjma pravidelných výstav které se daří realizovat za pomoci kulturních institucí. Díla M. Pangráce ml. jsou k vidění ve sbírkách po Čechách i v cizině.
Je členem Nového sdružení pražských umělců.

JANA HEŘMANOVÁ narodila se v roce 1970 a vystudovala oděvní výtvarnictví, dva roky studia strávila na Technické univerzitě v Liberci a nakonec si dokončila vzdělání na Masarykově univerzitě jako arteterapeut. Základy kresby a malby se učila pod vedením ak. mal. Jiřího Látala, ředitele Vyšší odborné školy restaurování v Litomyšli.

Výtvarné tvorbě se věnuje od 25 let, kdy prezentovala své první malby na plátno a akvarely. Poté začala vystavovat ve východních Čechách (např. v Častolovicích, Opočně, Dobrušce a Rychnově nad Kněžnou) a později i v Pardubicích, Znojmě, Liberci, Vlašimi a jinde. Má za sebou více než 25 samostatných výstav. V posledních deseti letech vystavuje především v Praze, např. v Komunitním centru Prádelna, Divadlo Kámen, Vršovické divadlo Mana, Chaberský dvůr a další.

Maluje převážně olejomalby, ráda však pracuje i s jinými technikami malby, kresby, grafiky a malby na hedvábí. Její obrazy jsou víceméně realistické, využívá však i symbolismus a kvůli své práci arteterapeuta se snaží pracovat s prožitkem a výtvarně jej zaznamenat.

V poslední době se většina Jany tvorby inspiruje a odráží od „fenoménu Urbex“, ze starých a opuštěných míst a budov zaznamenává atmosféru a snaží se podchytit ve svých malbách alespoň částečně – svým viděním genius loci těchto budov.
Kromě malby se aktivně věnuje práci se sklem – umělecké vitráže a také vlastní volné keramické tvorbě.

 

Vernisáž výstavy se uskuteční 14. září od 18.00 hod. a je volně přístupná.

Loading Map....