Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)..      

 

 

Vypisuje odbor: Odbor hospodářské správy a investic

Vyvěšeno dne: 4. 7. 2023

Číslo VZ: 09/OHS/2023

Svěšeno dne: 19. 7. 2023


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 792 000 Kč

Vysoutěžená cena: 842 100 Kč


Dodavatel: GARTENSTA Plus s.r.o.

IČ: 26689472

Adresa: Za Zastávkou 578/21, 100 00 Praha 10

Poznámka:
Dne 21. 7. 2023 bylo zveřejněno Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Dne 7. 9. 2023 bylo zveřejněno Rozhodnutí zadavatele 2