Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)..      

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 20. 6. 2024

Číslo VZ: 06/OHS/2024

Svěšeno dne: 10. 7. 2024


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení

Typ:
Podlimitní

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 9 300 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Kompletní dokumentace k veřejné zakázce je na profilu zadavatele.

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 31. 5. 2024

Číslo VZ: 05/OHS/2024

Svěšeno dne: 20. 6. 2024


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení

Typ:
Podlimitní

Druh:
Dodávky

Předpokládaná cena: 3 500 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Kompletní dokumentace k veřejné zakázce je na profilu zadavatele.