Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)..      

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 15. 3. 2021

Číslo VZ: 03/OHS/2021

Svěšeno dne: 29. 3. 2021


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 2 070 000 Kč

Vysoutěžená cena: 1 898 223 Kč


Dodavatel: TZB Kladno s.r.o.

IČ: 28428161

Adresa: Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno

Poznámka:
Dne 16.4.2021 bylo zveřejněno Oznámení o výběru dodavatele.