Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).      

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 2. 8. 2018

Číslo VZ: 12/OHS/2018

Svěšeno dne: 17. 8. 2018


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 1 600 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 27. 6. 2018

Číslo VZ: 11/OHS/2018

Svěšeno dne: 17. 7. 2018


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 2 500 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Dne 19.7.2018 bylo zveřejněno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 24. 5. 2018

Číslo VZ: 10/OHS/2018

Svěšeno dne: 8. 6. 2018


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 800 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Dne 5. 6. 2018 byla zveřejněna dodatečná informace č. 1.


Dne 20.6.2018 bylo zveřejněno rozhodnutí zadavatele.