Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)..      

 

 

Vypisuje odbor: Odbor hospodářské správy a investic

Vyvěšeno dne: 19. 5. 2020

Číslo VZ: 04/OHS/2020

Svěšeno dne: 3. 6. 2020


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 2 070 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 16. 4. 2020

Číslo VZ: 03/OHS/2020

Svěšeno dne: 6. 5. 2020


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení

Typ:
Podlimitní

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 16 000 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Dokumentace k veřejné zakázce je zveřejněna na profilu zadavatele