Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)..      

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 5. 8. 2019

Číslo VZ: 9/OHS/2019

Svěšeno dne: 27. 8. 2019


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Služby

Předpokládaná cena: 950 000 Kč

Vysoutěžená cena: 756 960 Kč


Dodavatel: Vodafone Czech Republic a.s.

IČ: 25788001

Adresa: náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, 155 00

Poznámka:
  Dne 12.8.2019 byla zveřejněna dodatečná informace č. 1.


Dne 16.8.2019 byla zveřejněna dodatečná informace č. 2 a dodatečná informace č. 3 a upravené přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace (tabulka pro nabídkovou cenu a návrh rámcové smlouvy).
Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 27.8.2019 do 8:00 hodin.
Dne 12.9.2019 bylo zveřejněno Rozhodnutí zadavatele.

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 22. 5. 2019

Číslo VZ: 3/OHS/2019

Svěšeno dne: 10. 6. 2019


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení

Typ:
Podlimitní

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 13 000 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Kompletní dokumentace k veřejné zakázce je zveřejněna na profilu zadavatele.