Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)..      

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2020

Číslo VZ: 12/OHS/2020

Svěšeno dne: 16. 12. 2020


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 3 300 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Dne 8.12.2020 byla doplněna dodatečná informace č. 1. Dne 9.12.2020 byla doplněna dodatečná informace č. 2.


Dne 29.12.2020 bylo zveřejněno Oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení a Oznámení o výběru dodavatele.