Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)..      

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 21. 12. 2022

Číslo VZ: 19/OHS/2022

Svěšeno dne: 10. 1. 2023


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Služby

Předpokládaná cena: 600 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2022

Číslo VZ: 17/OHS/2022

Svěšeno dne: 23. 1. 2023


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
Otevřené řízení

Typ:
Podlimitní

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 100 000 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Kompletní dokumentace k veřejné zakázce je na profilu zadavatele.