Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)..      

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 17. 12. 2019

Číslo VZ: 16/OHS/2019

Svěšeno dne: 6. 1. 2020


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Služby

Předpokládaná cena: 1 500 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Dne 19. 12. 2019 bylo zveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.