Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)..      

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 11. 10. 2018

Číslo VZ: 16/OHS/2018

Svěšeno dne: 29. 10. 2018


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení

Typ:
Podlimitní

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 13 000 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Kompletní dokumentace k veřejné zakázce je zveřejněna na profilu zadavatele.

Vypisuje odbor: Odbor hospodářské správy a investic

Vyvěšeno dne: 20. 9. 2018

Číslo VZ: 15/OHS/2018

Svěšeno dne: 5. 10. 2018


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 1 130 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Dne 12.10.2018 bylo zveřejněno Oznámení o výběru dodavatele  

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 10. 9. 2018

Číslo VZ: 14/OHS/2018

Svěšeno dne: 3. 10. 2018


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení

Typ:
Podlimitní

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 35 000 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Kompletní dokumentace k veřejné zakázce je zveřejněna na profilu zadavatele.