Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)..      

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 29. 7. 2020

Číslo VZ: 10/OHS/2020

Svěšeno dne: 12. 8. 2020


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Dodávky

Předpokládaná cena: 700 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Dne 6.8.2020 bylo zveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Vypisuje odbor: Odbor hospodářské správy a investic

Vyvěšeno dne: 30. 6. 2020

Číslo VZ: 08/OHS/2020

Svěšeno dne: 16. 7. 2020


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 4 800 000 Kč

Vysoutěžená cena: 4 789 103 Kč


Dodavatel: ABP HOLDING a.s.

IČ: 15268446

Adresa: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8

Poznámka:
Dne 23.07. 2020 bylo zveřejněno Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.