Online rezervace

 

Připravili jsme pro Vás  na městské části Praha 20 službu objednávání  na odboru živnostenském a občanskosprávních agend, ekonomickém a odboru výstavby a územního rozvoje.

 Objednat lze na následující služby:

 

  • Ověřování podpisů a listin, datové schránky a výpisy z CzechPOINTu.
  • Občanské průkazy, Cestovní pasy a evidence obyvatel
  • Matrika
  • Živnostenský úřad – REGISTRACE
  • Psi
  • Místní poplatek z pobytu
  • Odbor výstavby a územního rozvoje

*Pro osobní návštěvu Odboru výstavby a územního rozvoje do poznámky samotné registrace prosím upřesněte, ohledně jaké věci chcete návštěvu vykonat. V případě neuvedení patřičných údajů je možné, že Vám nebudou moci být v objednaném termínu poskytnuty požadované informace nebo dokumenty.

 

K provedení rezervace termínu návštěvy je třeba zadat platnou emailovou adresu, na kterou Vám přijde oznámení o provedení rezervace s rezervačním číslem PIN, které po příchodu do budovy úřadu v den schůzky zadáte na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků. Rezervovaný termín návštěvy je třeba dodržet s tolerancí 15 minut (je tedy třeba dostavit se nejdříve 15 minut před a nejpozději do 15 minut po vybraném rezervovaném termínu).

 

Objednat se

 

Upozorňujeme, že v jednom rezervovaném termínu je možné provést jen jeden úkon u jedné osoby – pokud například přijdou manželé požádat o občanský průkaz, je třeba rezervovat dva termíny; pokud chcete ověřit shodu kopie s originálem u většího množství dokumentů rezervujte si alespoň dva na sebe navazující termíny; pokud chcete založit více datových schránek najednou, rezervujte si odpovídající počet termínů; pokud žádáte o vydání cestovního pasu a zároveň budete chtít výpis z rejstříku trestů, rezervujte si dva termíny apod.