Online rezervace

Online rezervace

 

Připravili jsme pro Vás  službu objednávání  na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend. Objednat lze na následující služby:

 

  • Ověřování podpisů a listin, datové schránky a výpisy z CzechPOINTu.
  • Občanské průkazy, Cestovní pasy a evidence obyvatel
  • Matrika
  • Živnostenský úřad – REGISTRACE

Upozorňujeme, že v jednom rezervovaném termínu je možné provést jen jeden úkon u jedné osoby – pokud například přijdou manželé požádat o občanský průkaz, je třeba rezervovat dva termíny; pokud chcete ověřit shodu kopie s originálem u většího množství dokumentů rezervujte si alespoň dva na sebe navazující termíny; pokud chcete založit více datových schránek najednou, rezervujte si odpovídající počet termínů; pokud žádáte o vydání cestovního pasu a zároveň budete chtít výpis z rejstříku trestů, rezervujte si dva termíny apod.

 

K provedení rezervace termínu návštěvy je třeba zadat platnou emailovou adresu, na kterou Vám přijde oznámení o provedení rezervace, které je třeba neprodleně potvrdit kliknutím na odkaz v doručeném emailu. Následně Vám bude doručen další email s potvrzením o provedené rezervace a s rezervačním číslem PIN, které po příchodu do budovy úřadu zadáte na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků. Rezervovaný termín návštěvy je třeba doržet s tolerancí 10 minut (je tedy třeba dostavit se nejdříve 10 minut před a nejpozději do 10 minut po vybraném rezervovaném termínu).

Objednat se