Svatby

Upozorňujeme snoubence, že dle mimořádného Usnesení vlády ČR č. 1078 o přijetí krizových opatření budou s účinností od čtvrtka 22. října 2020 organizovány sňatečné obřady následovně:

  • Sňatečného obřadu se nad rámec snoubenců a svědků může účastnit maximálně 8 dalších hostů včetně fotografů, tlumočníků apod. Upozorňujeme, že vyššímu počtu hostů nebude umožněna účast během obřadu, resp. obřad při účasti většího počtu nebude možno uskutečnit.
  • Všechny osoby (tedy i snoubenci), které se pohybují v prostorách, kde probíhá obřad jsou povinny mít zakrytá ústa a nos rouškou nebo jiným vhodným způsobem. Povinnost mít zakryta ústa a nos platí i pokud sňatečný obřad probíhá ve venkovních prostorách, pokud nejsou dodrženy minimálně dvou metrové rozestupy mezi jednotlivými osobami. Povinnost mít zakryta ústa a nos neplatí během průběhu sňatečného obřadu a fotografování, nicméně ochranu dýchacích cest doporučujeme mít nasazenu po celou dobu.
  • Všechny osoby, které se účastní sňatečného obřadu, jsou povinny provést desinfekci rukou.
  • Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.
  • K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů.

Ostatní otázky týkající se průběhu sňatečných obřadů včetně rezervace termínů svatby Vám podají matrikářky Úřadu Městské části Praha 20 na telefonních číslech 271 071 654 nebo 271 071 657.

Vážení  snoubenci, těší nás, že jste se rozhodli uzavřít sňatek v Horních Počernicích. Obřadní síň se nachází na Chvalském zámku.

 

Dle usnesení Rady MČ Praha 20 je stanoven oddávací den čtvrtek. 

V pátek a v sobotu, je správní poplatek 1000 Kč.

Pokud se sňatek koná na jiném vhodném místě než je obřadní síň, je také správní poplatek 1 000 Kč. Tyto poplatky se nesčítají. Správní poplatek se hradí při sepisování dotazníku k uzavření manželství.

 

Dotazník k uzavření manželství je potřeba přijít vyplnit nejpozději do 1 měsíce po telefonické rezervaci termínu svatby.


Adresa matriky: Jívanská 647/10 (vchod z ul. Mezilesí), Praha 9-Horní Počernice.
Úřední hodiny: PO+ST 8.00 -12.00h, 13.00-18.00 h.

K vyplnění dotazníku k uzavření manželství je potřeba předložit tyto doklady: platné občanské průkazy, originály rodných listů, příp. rodné listy společných dětí, jste-li rozvedení – rozsudek soudu o rozvodu manželství, opatřený doložkou právní moci, jste-li ovdovělí – originál úmrtního listu manžela/ky.

 

Matrika ÚMČ Praha 20

271 071 654 (martina_prochazkova@pocernice.cz) paní Procházková

271 071 657 (martina_kratka@pocernice.cz) paní Krátká.