Svatby

Upozorňujeme snoubence, že dle usnesení vlády č. 223/2020 Sb., o přijetí krizového opatření probíhají od 11. května 2020 sňatečné obřady za následujících podmínek:

·         účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší

než 100 osob,

·         snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ale mají ostatní úřasníci sňatečného obřadu),

·         účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,

·         po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

Pro sňatečné obřady konané do 11. května 2020 platí přísnější hygienická opatření, obřadu se mohou zúčastnit jen snoubenci, svědci a maximálně 2 – 3 svatební hosté. Snoubenci nemají povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest a nemusí dodržovat rozestup 2 metrů. Ostatní osoby účastnící se obřadu však musí mít nos a ústa zakryty rouškou a dodržovat minimální rozestupy 2 metrů.

Ostatní otázky týkající se průběhu sňatečných obřadů včetně rezervace termínů svatby Vám podají matrikářky Městské části Praha 20 na telefonních číslech 271 071 654 nebo 271 071 657.

 

Vážení  snoubenci, těší nás, že jste se rozhodli uzavřít sňatek v Horních Počernicích. Obřadní síň se nachází na Chvalském zámku.

 

Dle usnesení Rady MČ Praha 20 je stanoven oddávací den čtvrtek. 

V pátek a v sobotu, je správní poplatek 1000 Kč.

Pokud se sňatek koná na jiném vhodném místě než je obřadní síň, je také správní poplatek 1 000 Kč. Tyto poplatky se nesčítají. Správní poplatek se hradí při sepisování dotazníku k uzavření manželství.

 

Dotazník k uzavření manželství je potřeba přijít vyplnit nejpozději do 1 měsíce po telefonické rezervaci termínu svatby.


Adresa matriky: Jívanská 647/10 (vchod z ul. Mezilesí), Praha 9-Horní Počernice.
Úřední hodiny: PO+ST 8.00 -12.00h, 13.00-18.00 h.

K vyplnění dotazníku k uzavření manželství je potřeba předložit tyto doklady: platné občanské průkazy, originály rodných listů, příp. rodné listy společných dětí, jste-li rozvedení – rozsudek soudu o rozvodu manželství, opatřený doložkou právní moci, jste-li ovdovělí – originál úmrtního listu manžela/ky.

 

Matrika ÚMČ Praha 20

271 071 654 (martina_prochazkova@pocernice.cz) paní Procházková

271 071 657 (martina_kratka@pocernice.cz) paní Krátká.