Kulturně komunitní centrum Horní Počernice

V nově adaptované budově Knihovny Horní Počernice bude od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018 realizován projekt financovaný z OP Praha – pól růstu ČR s názvem Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice.

Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro vzájemné potkávání se různých cílových skupin a generací. Tím se rozvine mezigenerační sounáležitost v komunitě, což působí preventivně proti sociálnímu vyloučení cílových skupin. Hlavními cílovými skupinami projektu jsou senioři a rodiny s malými dětmi.

V rámci projektu budou realizovány jednak aktivity, jež podpoří vlastní činnost spolků sdružujících seniory, rodiny s dětmi a též aktivity dalších neziskových organizací, které vytvářejí činnosti ve prospěch cílových skupin na území MČ Praha – Horní Počernice.  Za druhé se uskuteční osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny, besedy, semináře, přednášky a společné akce na témata odpovídající zájmům a potřebám cílových skupin.

Vytvoření prostor kulturně komunitního centra bylo spolufinancováno z fondů EU. Projekt s názvem Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Informace o aktivitách realizovaných v rámci projektu se každý měsíc dozvíte v HPZ a na webových stránkách MČ Praha 20 a Místní veřejné knihovny.

Koordinátorem projektu a hlavní kontaktní osobou je paní Světlana Lazarová, tel: 778 452 100, e-mail: lazarova@knihovna-hp.cz

 

Nabídka konkrétních aktivit v rámci projektu:

Bezplatná psychologická poradna vedená Mgr. Evou Krchovou, každé pondělí od 8:00 do 12:00 (začínáme již 4. 9. 2017)

Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 778 542 264

Bezplatná právní poradna vedená Mgr. Iva Svobodová, každé úterý od 13:00 do 17:00

(začínáme již 5. 9. 2017)

Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 725 516 927 nebo na e-mailu: mbeem@seznam.cz

Čtvrteční odpolední besedy, semináře, přednášky či společné akce

Není třeba se nikde předem hlásit, vstup je zdarma.

 

Bezplatná psychologická poradna vedená Mgr. Evou Krchovou, každou středu od 13.00 do 17.00 hod.

Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 778 542 264

Prázdninový provoz:

Červenec    3. července od 13.00 do 17.00

Srpen          28. srpna od 13.00 do 17.00 hod.

 

Bezplatná právní poradna vedená JUDr. Ivou Svobodovou,

každé úterý od 13.00 do 17.00 hod.

Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 725 516 927

Prázdninový provoz:

Červenec   2. července od 13.00 do 17.00

9. července od 13. do 17.00 hod.

Srpen        27. srpna od 13.00 do 17.00 hod.

 

Bezplatné otevřené hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. Vede Jon-Paul Ott.

každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.

Pro žáky 1. stupně ZŠ – procvičování komunikačních dovedností v AJ.

od 15.15 do 16.00 hod.

Upozornění: první hodina angličtiny po prázdninách je 10.září.

 

Program na červenec

  •  15. – 19. červenec 9:00 – 12:00 hod.

 

Program na srpen

  • 19. – 23. srpna od 9:00 – 12:00 hod.

Kurs angličtiny Pro falešné začátečníky
Kurs povede lektorka Kateřina Normaková (katerina.normakova@centrum.cz)

 

Ladislava Chateau, univerzitním vzděláním je právnička, do roku 1989 učila na odborných učilištích, v devadesátých letech pracovala krátce na československé ambasádě v Paříži a od té doby žije střídavě v Praze a městě nad Seinou; je autorkou několika publikací a rozhlasových pořadů, zatím její poslední kniha Vlak do Výmaru o kolaboraci francouzských intelektuálů za okupace jí v roce 2014 přinesla literární ocenění Egona Ervína Kische za literaturu faktu. Jako publicistka často referuje o francouzském kulturním životě, nejčastěji v Literárních novinách, Tvaru, Xantypě a na rozhlasové stanici Vltava; ve svých kulturních reportážích píše objevně o světlých i dosud temných místech i postavách francouzských dějin kulturních i politických.

logolink-OP-PPR