Prohlášení o přístupnosti

 

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

Městská část Praha 20 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.pocernice.cz a mobilní aplikace Praha 20 v souladu s se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stav souladu:

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.pocernice.cz 

Tato internetová stránka www.pocernice.cz a mobilní aplikace Praha 20 jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nepřístupný obsah:

vše by mělo být dostupné

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16.6.2021 metodou vlastního posouzení provedeném subjektem veřejného sektoru a na základě provedení kontroly MV ČR. Prohlášení bylo revidováno dne 8.11.2022.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu, kontaktujte prosím správce webu:

Úřad městské části Praha 20

Odbor Informatiky

Jívanská 647

193 00 Praha 9

Email: informatika@pocernice.cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě nespokojenosti s vyřešením problému, je možné kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

Odbor eGovernmentu

Náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

Email: pristupnost@mvcr.cz

 


Webové stránky úřadu Městské části Praha 20 se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Stránky jsou navrženy s ohledem na česká pravidla tvorby přístupného webu. Splňují hlavní zásady přístupnosti podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomýchBlind Friendly Web. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML 5.0. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Texty

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru). Výjimkou mohou být některé funkce aplikací.

Nezávislost na vstupním zařízení

Ovládání zveřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.