Rodiče a děti

Horní Počernice se mohou pochlubit bohatým kulturním i komunitním životem. Městská část Praha 20 spolupracuje s řadou neziskových organizací, které zde působí. Společně pořádají nebo vzájemně koordinují osvětové, kulturní i zábavné akce se zaměřením na environmentální i sociokulturní prostředí městské části, které svou podstatou oslovují právě rodiče a jejich děti.

Cílem všech těchto snah je podporovat občanský život Horních Počernic, motivovat její obyvatele k zapojení a participaci na věcech veřejných. Jedním z vrcholů vzájemné spolupráce městské části s místními obyvateli je jejich participace na veřejném rozpočtu, například v podobě projektu Investice na přání.