Tělocvična Jívanská

Aktuální informace k výstavbě tělocvičny

 

Předpokládané otevření – Stavba tělocvičny je realizována společností CL-EVANS s.r.o. na základě  smlouvy o dílo číslo S/20/2023/0074,  uzavřené dne 17. 4. 2023. Smluvní termín k dokončení a řádnému předání díla v rozsahu dodatku č. 1 k této smlouvě je stanoven na 15. 10. 2024. Aktuální stav rozpracovanosti díla nezakládá žádný důvod k domněnce, že tento termín nebude splněn, naopak lze konstatovat, že je reálné tento termín ze strany zhotovitele zkrátit. V současné době je však předčasné hovořit o jakémkoliv jiném konkrétním termínu než je ten, který je dán uzavřenou smlouvou o dílo.

 

Časté dotazy občanů

Celá studie

Vytíženost tělocvičen a sálků v HP 2023 – 2024

Průvodní zpráva

Souhrnná zpráva

Titulní list

Širší vztahy

Celková situace

Koordinační studie

Zákres do snímku katastrální mapy

Technická zpráva

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Půdorys hala

Půdorys střechy

Řez podélný celek

Řezy příčné A, B

Podélný řez C

Pohled z ulice celek

Pohledy S,J

Pohledy V, Z

Výtah

Stavbu realizuje na základě uzavřené smlouvy o dílo společnost CL-EVANS s.r.o. v době 22. 5. 2023 do 15. 10. 2024.