Tělocvična Jívanská

Aktuální informace k výstavbě tělocvičny

 

Časté dotazy občanů

Celá studie

Vytíženost tělocvičen a sálků v HP 2023 – 2024

Průvodní zpráva

Souhrnná zpráva

Titulní list

Širší vztahy

Celková situace

Koordinační studie

Zákres do snímku katastrální mapy

Technická zpráva

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Půdorys hala

Půdorys střechy

Řez podélný celek

Řezy příčné A, B

Podélný řez C

Pohled z ulice celek

Pohledy S,J

Pohledy V, Z

Výtah

Stavbu realizuje na základě uzavřené smlouvy o dílo společnost CL-EVANS s.r.o. v době 22. 5. 2023 do 15. 10. 2024.