Setkávání maminek s miminky do


1 roku

od 6. 3. od 13.30 do 14.30
( středy 1x za 2 týdny)

Zveme vás na setkání, kde budeme probírat témata, která vás nejvíce pálí a zajímají. Setkání budou tematicky zaměřena (spánek, jídlo, respektující rodičovství, výchova, dětské nemoci, aj.)

Cena: 50 Kč

Průvodkyně: Jarmila Vařeková

Loading Map....