Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20


1. ročník semifinálového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20
se uskuteční v úterý 14.6.2022 od 10 hod na venkovním multifunkčním
sportovišti FZŠ Chodovická. V současnosti se jedná o největší sportovní
projekt pro děti a mládež v 250 obcích České republiky, který se koná pod
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní
agentury a Magistrátu hlavního města Prahy. Účastníci turnaje soutěží
nejprve společně v 5 sportovních aktivitách (fotbal, florbal, házená,
frisbee, tenis), kdy následně 3 nejúspěšnější finalisté z Horních Počernic
obdrží nominaci na prosincové Národní finále v Poděbradech. Právě zde budou
nominovaní hráči z Horních Počernic soupeřit o pozici národního vítěze a o
putovní pohár TAJV pro MČ Praha 20. Sportovní akce TAJV v Horních
Počernicích je realizována za podpory MČ Praha 20.

Loading Map....