ŽEBRÁCKÁ OPERA


DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný

Hrají: O. Hrubeš, D. Kučerová, N. Sýkorová, A. Moudrá, P. Sůva, I. Ptáčková, M. Král, L. Hendrychová, J. Keilová, T. Matyska, J. Šimice, L. Cejnar, E. Králová, A. Holcová, J. Spitzer, S. Spitzer, J. Hrudka a další
Příběh, jehož základní kontury si autor vypůjčil od Johna Gaye, je doplněn tématy technologie totalitního ovládání jedince, vztahu k polygamii a nepochopenému hrdinství a odehrává se v dnešním Londýně. Může být i dnes aktuální? Je možné pozorovat totalitní prvky i v dnešních organizacích? Kdo vidí do všeho a kdo naopak vše skryje? Inscenace je nazkoušená ku příležitosti 50. výročí vzniku Havlova textu. Ať žije svoboda slova!
vstupné: 140, 120, 100 Kč

(vhodné k maturitě)

Loading Map....