ZEMĚ NOMÁDŮ


Neokázalé drama je citlivě vystavěno kolem postavy ovdovělé šedesátnice, nalézající životní sílu v cestování napříč Amerikou a kolem četných setkání s podobně naladěnými novodobými „kočovníky“. Přívětivý film s nesmírnou duší, který byl oceněn Oscarem

Map Unavailable