VYJÁDŘENÍ STAROSTY K REZIGNACI MÍSTOSTAROSTKY

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

jak už jsem vás informoval, na svou funkci v těchto dnech rezignovala bez udání důvodu místostarostka Eva Alexová. Sdělila mi, že místostarostkou nebude, zůstane zastupitelkou, nicméně jednání zastupitelstev se až do voleb na podzim 2022 nezúčastní.

 

Tato situace velice zkomplikovala rozhodování naší městské části, tzn. že Rada MČ Praha 20 není usnášeníschopná a městská část se tímto nezodpovědným jednáním dostává do patové situace.

Tím jsem se bohužel také přesvědčil, stejně jako minulé vedení radnice pod vedením bývalé starostky Aleny Štrobové, jak je složité a neomluvitelné, pokud se v týmu komunálních politiků najdou černé ovce, které vás i přes veškeré ujišťování a slibování v zásadních okamžicích neomluvitelným způsobem zradí.

 

Dnes jsme proto požádali o setkání kolegy z Hnutí občanů Počernic a velmi si budu vážit toho, pokud projeví ochotu hledat spolu s námi takovou cestu, která zamezí všem negativním důsledkům na zhoršení kvality správy městské části např. rozpočtovým nebo jiným dopadům, které by mohly vést až ke zhoršení podmínek života našich občanů v Horních Počernicích. O příslušných záležitostech bude místo pravidelných 14denních intervalů jednání rady zasedat a rozhodovat Zastupitelstvo MČ Praha 20 tak, jak bude vyžadovat aktuální situace.

Zkušenost s jednáním některých kolegů je pro mě lidsky velkým zklamáním a doufám, že na podzim se v budoucím zastupitelstvu setkají lidé se zájmem a ochotou pracovat ve prospěch Horních Počernic, nikoli pro svůj vlastní.

Petr Měšťan, starosta