ZVEŘEJNĚN UPRAVENÝ NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU

ZVEŘEJNĚN UPRAVENÝ NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU
ZVEŘEJNĚN UPRAVENÝ NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU

Dne 26.4.2022 oznámil Magistrát hlavního města Prahy veřejnou vyhláškou termíny konání dvou veřejných projednání návrhu nového územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) a současně byl i tento návrh zveřejněn.

Veřejná projednání se budou konat dne 30. 5. 2022 od 9:00 hod. a dne 23. 6. 2022 od 9:00 hod. v sále Centra architektury a městského plánování – CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2. V případě naplnění kapacity sálu v CAMP bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference i do sálu Paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2, který bude pro tyto účely k dispozici.

Současně budou veřejná projednání přenášena prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedených internetových adresách:

Veřejné projednání dne 30. 5. 2022: https://vimeo.com/701594273

Veřejné projednání dne 23. 6. 2022: https://vimeo.com/701595226

 

Stanoviska, připomínky a námitky k vystavenému návrhu Metropolitního plánu je možné uplatnit do 30. 6. 2022 včetně.

 

Zveřejněný návrh Metropolitního plánu, upravený na základě připomínek ke společnému jednání, je dostupný na adrese: https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/MPP/verejne_projednani.html

 

Výřez z výkresu Z_02-Hlavní výkres struktury

Zpracoval: Richard Měšťan, vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje