UZAVŘENÍ KOMUNIKACÍ VE ŽLÍBKU A BÁRTLOVA Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ STAVBY „OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“

UZAVŘENÍ KOMUNIKACÍ VE ŽLÍBKU A BÁRTLOVA Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ STAVBY „OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“
UZAVŘENÍ KOMUNIKACÍ VE ŽLÍBKU A BÁRTLOVA Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ STAVBY „OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“

Vážení občané,

 

Zhotovitel stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ nás informoval, že vzhledem nedostatku železných komponentů nutných ke zdárné realizaci železničních mostů Ve Žlíbku, Bártlova a Vidonická/Cirkusová dojde k posunutí termínů dokončení prací a to takto:

 

Most nad komunikací Bártlova: do 10. 7. 2022; po celou dobu stavby bude pod mostem Bártlova umožněn průchod pro pěší. Od 28.6. bude možné pod mostem ve spolupráci se zhotovitelem stavby upravit komunikaci tak, aby bylo možné projíždět jedním směrem. O podrobnostech Vás budeme informant koncem příštího týdne, až tuto skutečnost zkonzultujeme se zástupcem Policie ČR.

 

Propustek pod železniční tratí Vidonické/Cirkusová: zůstane uzavřen až do konce října 2022 z důvodu nemožnosti zajistit bezpečný průchod

 

Most nad komunikací Ve Žlíbku: do 21. 6. 2022.

Od neděle 12. 6. 2022 již bude v ulici Ve Žlíbku zajištěn jednosměrný provoz osobních automobilů, a to ve směru od Náchodské k D10.  Zjednosměrnění ulice Ve Žlíbku velmi uleví dopravně přetížené Bystré. Bohužel nebude možné od 12. 6. současně zajistit i průchod pro pěší.

 

Vzhledem k těmto komplikacím se podařilo s investorem dohodnout, že obyvatelům Cirkusové, Střelečské, Na Staré silnici, Na Nové Silnici, U Zimoviště, Kludských a Bártlovy (od železničního mostu ke křižovatce Bártlova x Na Staré silnici) bude na výjimku umožněn průjezd Cirkusovou ulicí ve směru od Žlíbku. Výrazně se jim tak usnadní cesta domů.

 

Kartičku s výjimkou z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Vám vystaví na Odboru životního prostředí a dopravy, a to do druhého pracovního dne od doručení žádosti z podatelny úřadu na náš odbor.

Formulář ke stažení najdete zde: https://www.pocernice.cz/formulare/zadost-o-povoleni-vyjimky-z-mistni-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci.pdf/

Nebo si jen můžete osobně vyzvednout na Odboru životního prostředí a dopravy.

 

Podmínkou k vystavení kartičky je bydliště ve výše uvedených ulicích.

 

Vyplněný formulář žádosti, doklad o bydlišti v dané lokalitě a kopii velkého technického průkazu (protože výjimka se podle zákona o provozu na pozemních kominických vystavuje SPZ vozidla) pošlete např. emailem na podatelnu úřadu: urad@pocernice.cz, do datové schránky úřadu seibq29 nebo na podatelnu doneste osobně. V žádosti na sebe nezapomeňte uvézt mobil, abychom Vás mohli kontaktovat, až budete mít výjimku připravenou.

 

Upozorňujeme všechny občany, kteří si  vyzvednout výjimku ke vjezdu do Cirkusové, že na této komunikaci se pohybuje těžká staveništní doprava a v zeleni těsně u podél Cirkusové budou prováděny rozsáhlé zemní práce.

 

OŽPD