PUMPTRACK

PUMPTRACK
PUMPTRACK

Snažili jsme se svépomocí a pomocí místních dobrovolníků a našich hasičů SDH Chvaly o opravu stávajícího pumptracku a údržbu trati, nicméně jsme došli k závěru, že bez odborné techniky není možné se o dráhu dlouhodobě starat. Začátkem března 2022 při každoroční kontrole sportovišť se zjistilo, že etapa I nevyhovuje bezpečnostním normám.

V této době, po úpravách projektu, se nám podařilo získat územní rozhodnutí změny využití území pro další etapu. Na povolení pro realizaci druhé etapy jsme čekali několik let a máme radost, že počernické děti ji budou moci brzy vyzkoušet. Práce začnou probíhat již v září letošního roku.

V letošním roce dále proběhne i oprava první etapy pumptracku, kterou máme také finančně zajištěnou.