VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ VE SLAVĚTÍNĚ

VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ VE SLAVĚTÍNĚ
VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ VE SLAVĚTÍNĚ
Vážení občané, pro realizaci „Stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně“, je již uzavřena smlouva o stavebně-technickém poradenství při výběru dodavatele stavby a o výkonu technického dozoru stavebníka. Se zahájením stavby počítáme v podzimních měsících letošního roku.