PROHLÍDKA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V ČERTOUSÍCH

PROHLÍDKA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V ČERTOUSÍCH
PROHLÍDKA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V ČERTOUSÍCH

Vážení spoluobčané,
Horní Počernice a PVK vás zvou na prohlídku čistírny odpadních vod v Čertousích.

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) otevřou pro veřejnost čistírnu odpadních vod (ČOV) v Horních Počernicích – Čertousích.

A to v neděli 23. října v rámci oslav 700 let od první písemné zmínky o Čertousích. Prohlídky budou probíhat v 9 a 10:30 h. Maximální kapacita je třicet osob, proto doporučujeme REGISTRACI na webových stránkách PVK: https://www.pvk.cz/prohlidka-cov-certousy-oslava-700-let/

Čistírna odpadních vod je v našem veřejném prostoru často diskutována.
Přijďte se podívat, jak funguje.

Autor foto: PVK