OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) AKTUÁLNÍ INFORMACE K 14. 11. 2022

OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) AKTUÁLNÍ INFORMACE K 14. 11. 2022
OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) AKTUÁLNÍ INFORMACE K 14. 11. 2022

Vážení občané,

 

 

od neděle 20. 11. 2022 od 18 hodiny již bude opět průjezdná komunikace Ve Žlíbku. Zhotovitel stavby bude po 20. 11. 2022 ještě dokončovat chodníky pod mostem, ale komunikace již bude mít nový povrch.

 

Bohužel se zhotoviteli nepodařilo do 20. 11. 2022 dokončit rekonstrukci mostu v Bártlově ulici. Práce se protáhnou až do středy 23. 11. 2022. Zhotovitel stavby se velmi omlouvá za vzniklé komplikace. Rekonstrukce mostu se ukázala jako velmi problematická a vyskytlo se vícero problémů, které stavební práce protáhly.

 

 

Podél Cirkusové stále probíhá rekonstrukce dešťové kanalizace, která měla být dokončena do 31. 8. 2022. Během září se podařilo překonat úsek, v němž se nacházela hornina velmi obtížné třídy těžitelnosti. Nicméně práce na odvodnění železniční trati byly poté zastaveny, protože se v blízkosti propustku Vidonická nachází vodovodní přípojka, která je v jiné hloubce, než její správce avizoval projektantovi při tvorbě projektové dokumentace. Podobná situace nastala v blízkosti komunikace Ve Žlíbku, kde je odvodnění železniční trati v kolizi s vedením plynu, které bylo opět uloženo jinak, než mělo dle jeho správce být. Zhotovitel stavby proto musel zastavit práce na rekonstrukci dešťové kanalizace a zadat úpravu projektové dokumentace tak, aby jednotlivá vedení sítí nebyla v kolizi. Stavební práce jsou již obnoveny a probíhají podle upraveného projektu.  V blízkosti propustku Vidonická propustku dojde v letošním roce pouze k provizornímu napojení dešťové kanalizace, na jaře 2023 bude provedena přeložka vodovodu, a poté provedeno definitivní napojení dešťové kanalizace.

 

V tomto týdnu bude také zahájeno dláždění propustku Vidonická.

 

Prosincovým dokončením stavebních prací zdaleka ještě nekončí stavba „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ na katastru Horních Počernic. Stavba bude pokračovat i v roce 2023 a to v úseku od nádraží Horní Počernice po výhybnu Skála. V rámci této etapy by měl být budován též podjezd Bystré pod železniční tratí, což je vyvolaná investice TSK Praha a.s.

 

Zhotovitel stavby se omlouvá za vzniklé komplikace.

Ing. Král, koordinátor stavby