STĚŽEJNÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI ZA POSLEDNÍ LÉTA MŮŽE ZAČÍT

STĚŽEJNÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI ZA POSLEDNÍ LÉTA MŮŽE ZAČÍT
STĚŽEJNÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI ZA POSLEDNÍ LÉTA MŮŽE ZAČÍT

Minulý týden byla se zástupci vítězného účastníka zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce

„Tělocvična v ulici Jívanská“,

společností CL – EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, Česká Lípa podepsána smlouva o dílo na realizaci uvedené stavby za částku 114.561.200,30 Kč bez DPH. Termín zahájení prací je stanoven na konec května. Přejme si příznivé klimatické podmínky a aby šla stavba stavebníkům pěkně od ruky. Těšíme se, že napřesrok bude mít naše městská část pro žáky a sportovce odpovídající moderní sportoviště, a že nejen naši sportovci v ní budou dosahovat skvělých sportovních výkonů.